DEN HAAG - CDA en PvdA willen dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), die moet waken over oneerlijke concurrentie tussen bedrijven, meer rekening met de belangen van de consument houdt.

Beide partijen stellen maandag voor dat de NMa een adviesraad krijgt. Daarin zijn dan niet alleen de werkgeversorganisaties vertegenwoordigd, maar ook de Consumentenbond.

De Kamerleden Leers (CDA) en Bolhuis (PvdA) vinden bovendien dat de NMa niet alleen naar mededinging moet kijken, maar ook rekening met andere belangen moet houden. Zo moet de minister van Economische Zaken samen met andere ministers, die het aangaat, beleidsregels stellen aan de NMa. Er is tussen ministers onderling al discussie geweest of de bevoegdheden van de NMa zich ook tot CAO-bepalingen moeten uitstrekken.

De PvdA stelt ook voor de wet zo te wijzigen, dat de Tweede Kamer betrokken wordt bij de vraag welke zaken de NMa bij voorrang moet aanpakken en wat voor soort zaken minder belangrijk zijn. Zo vindt Bolhuis, dat de NMa tot dusver te weinig doet om afspraken tussen grote ondernemingen aan te pakken en dat de kartelwaakhond wel kleine bedrijven dwars zit.

De Consumentenbond voelt overigens niets voor een adviesraad bij de NMa, omdat dit een onafhankelijk orgaan moet blijven.