DEN HAAG - Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens is tussen 2001 en 2005 met 1 procent teruggelopen. Huishoudens hebben op die achteruitgang gereageerd door minder te sparen en meer schulden te maken.

Dat staat in het SCP-rapport De Sociale Staat van Nederland dat donderdag is verschenen. Tussen 1995 en 2000 steeg het besteedbare inkomen nog met 8 procent. De inkomensongelijkheid bleef tussen 1995 en 2005 vrijwel constant.

Met het aantrekken van de economie is het aantal mensen met een baan de afgelopen jaren toegenomen. In 2004 had 63 procent van de beroepsbevolking werk, in 2006 was dat 65 procent en daarmee heeft de overheid haar doelstelling bereikt.

Ouderen

Het SCP verwacht dat het ook zal lukken om de arbeidsdeelname van ouderen (55-64 jaar) in 2010 te hebben gebracht naar het streefcijfer van 45 procent. Die deelname is de afgelopen tien jaar gestaag gestegen van 26 procent in 1996 tot 42 procent in 2006.

Het wordt echter moeilijk om ook voor elkaar te krijgen dat de arbeidsdeelname van vrouwen in 2010 op de beoogde 61 procent komt, aldus het rapport.

Vooral in de jaren '90 zijn meer vrouwen gaan werken, maar daarna stagneerde de toename. In 2006 had 56 procent van de vrouwelijke beroepsbevolking een baan.

Positie

Niet-westerse allochtonen blijven een kwetsbare positie houden op de arbeidsmarkt. De werkloosheid onder hen blijft drie tot drieënhalf maal zo hoog als onder autochtonen.