Verzekeraars moeten steunkousenmachine vergoeden

AMSTERDAM - Ouderen die niet zelf hun steunkousen kunnen uittrekken, kunnen hiervoor via hun verzekeraar een machine krijgen.

Staatssecretaris van Volksgezondheid Jet Bussemaker (PvdA) heeft dat besloten op advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Uit een experiment is gebleken dat veel mensen die het hulpmiddel gebruiken, geen beroep meer hoeven te doen op de duurdere thuiszorg.

De NZa begon medio 2005 met het zogenoemde experiment kousenhulpmiddelen. Aanbieders van thuiszorg mochten verzekerden in plaats van persoonlijke verzorging een apparaat geven dat hen in staat stelde zelfstandig steunkousen uit te trekken.

Praktijk

In de praktijk werd de voor de proef gebruikte uittrekhulp vanwege de hoge prijs niet altijd vergoed door zorgverzekeraars. Zij beriepen zich erop dat zorg doelmatig en adequaat moet zijn, en wezen erop dat ook goedkopere alternatieven beschikbaar zijn.

Daardoor moet een verzekerde soms thuiszorg aanvragen. Bussemaker vindt deze situatie, waarin dure AWBZ-zorg wordt geleverd terwijl een hulpmiddel kan worden verschaft, 'onwenselijk'.

Afwentelen

Zij wil niet dat de verzekeraars de kosten 'afwentelen' op de AWBZ. De staatssecretaris wil dat patiënten zo veel mogelijk zelfstandig hun dagelijkse levensverrichtingen kunnen uitvoeren.

De NZa gaat zorgkantoren en zorgaanbieders expliciet over de juiste uitvoering van de zorgverzekeringswetten informeren om te voorkomen dat zorgkosten van de Zorgverzekeringswet op de AWBZ worden afgewenteld. Het experiment wordt per 1 januari beëindigd.

Tip de redactie