'Winkels misbruiken zwarte lijst detailhandel'

DEN HAAG - Winkelbedrijven maken misbruik van het waarschuwingssysteem waarmee de detailhandel fraude door personeel wil tegengaan. Alleen medewerkers die een ernstig vergrijp hebben gepleegd, zouden op de zwarte lijst moeten komen. Ondernemers kunnen dan in het register kijken of een sollicitant daarin voorkomt.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft echter ontdekt dat de ondernemers de eigen regels voor een zwarte lijst overtreden. Aan opname in het systeem van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel blijken vrijwel geen structurele wanprestaties of ernstige misstanden ten grondslag te liggen. In 31 procent van de gevallen gaat het om kleine vergrijpen met een schade van 20 euro of minder, maakte de privacywaakhond maandag bekend.

Vervolgstappen

Het CBP zegt zich te beraden op mogelijke vervolgstappen. "Het is disproportioneel om een magazijnmedewerker vanwege het eenmalig wegnemen van een blikje frisdrank vier jaar op een zwarte lijst te zetten, waardoor hij niet meer aan de slag kan in de bedrijfstak."

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) meent dat het register uitstekend werkt en vindt dat kleine fraudezaken niet onbestraft mogen blijven. "Een beetje frauderen bestaat niet", aldus de raad. Wel roept de werkgeversorganisatie minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) op de Wet bescherming persoonsgegevens snel te evalueren en aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden, inzichten en de aanpak van fraude. Ook de VVD en de PVV pleiten voor een wetswijziging om ook kleine fraudegevallen te kunnen registreren.

Wet

Volgens PvdA-Tweede Kamerlid Aleid Wolfsen is het echter niet nodig de wet op dit punt aan te passen. Hij vindt het wel "vrij ernstig" dat de winkeliers hun eigen regels hebben overtreden. Als ze de regels willen aanscherpen, moeten ze dat voorleggen aan het CBP. De Kamer gaat daar niet over.

CDA-Kamerlid Sybrand van Haersma Buma denkt er anders over. Hij vindt de opstelling van het CBP "onverstandig". Met het 'categorisch nee' draagt het college volgens hem bij aan "het beeld dat ze kiezen voor de dader en niet het slachtoffer". Hij vindt het reëel dat winkeliers ook de kleine fraude willen tegengaan. Het CDA en de PvdA zijn het er wel over eens dat duidelijk moet zijn hoe lang iemand op de zwarte lijst mag staan.

Register

Het CBP wil een tweede onderzoek beginnen naar het register, dat sinds september 2005 functioneert. "Merkwaardig en eigenlijk onacceptabel", aldus de Raad Nederlandse Detailhandel. "Door nieuwe onderzoeken wordt een snelle uitbreiding van het waarschuwingsregister voortdurend op de lange baan geschoven. Bovendien blokkeren de wet en de houding van het CBP een snelle toetreding van het midden- en kleinbedrijf."

Tip de redactie