Schippersinternaten willen miljoenen extra

DEN HAAG - De schippersinternaten in Nederland hebben per jaar 7 miljoen euro extra subsidie nodig om de kinderen die er verblijven de zorg te kunnen bieden die zij nodig hebben en het personeel een gangbaar salaris te kunnen betalen.

Dat blijkt uit onderzoek dat de werkgevers en de vakbonden maandag in Den Haag hebben gepresenteerd. Zij deden een dringend beroep op de politiek hen te helpen.

Financiering

"Wij geven steeds weer aan dat de financiering achterblijft bij de maatschappelijke ontwikkelingen, maar wij worden door de overheid behandeld als stiefkinderen", zei Ad Driesprong, voorzitter van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Schippersinternaten (OAS).

"Het lijkt wel of we gezien worden als een marginaal verschijnsel dat er eigenlijk niet hoort te zijn."

Vergelijkbare functie

Pedagogisch medewerkers in de internaten verdienen 400 euro bruto per maand minder dan mensen met een vergelijkbare functie in de sector zorg en welzijn, blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd door de Human Capital Group.

Zij komen ook nog vaak in hun vrije tijd terug voor bijvoorbeeld gesprekken met ouders, of met de school waar de kinderen naar toe gaan.

Schippers

De achttien schippersinternaten bieden 24 uur per dag en vijf, zonodig zeven, dagen per week een thuis aan 1050 kinderen van schippers en kermisexploitanten tussen de zes en achttien jaar. Per kind krijgen zij nu 17.500 euro per jaar. Daar zou 7000 euro per kind per jaar bij moeten.

In mei spraken de werkgevers en de vakbonden in de cao af om met ingang van dit najaar elke maand actie te voeren voor meer geld van de overheid.

Tip de redactie