DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft drie schoonmaakbedijven en branchevereniging OSB beboet voor in totaal 17 miljoen euro wegens verboden prijsafspraken. De bedrijven Gom, Asito en CSU stemden samen met OSB tussen 1998 en 2000 de jaarlijkse prijsverhogingen op elkaar af en dat is een overtreding van de mededingingswet, aldus de NMa woensdag.

De boete volgt op het rapport dat de NMa in augustus opmaakte tegen de schoonmaakbedrijven. Uit onderzoek van de NMa is gebleken dat OSB haar leden onder meer een rekenmodel voor uurtarieven aanbood. Ook adviseerde de organisatie tussen 1998 en 2000 om jaarlijks en soms ook tussentijds tarieven te verhogen. Daarbij stelde de OSB tevens de percentages vast.

De drie beboete bedrijven hebben volgens de NMa in 2000 het initiatief hebben genomen voor een gezamenlijke prijsverhoging van ,5 procent. Die aanpassing van de tarieven is vervolgens ook door de brancheorganisatie overgenomen.

Door de prijsafspraken tussen de aangesloten bedrijven beperkte de OSB de concurrentie en daarmee de prikkel om effeciënt te werken. Klanten van de schoonmaakbedrijven zijn daardoor benadeeld, zo stelt de NMa.

De grootste boete is voor Asito dat bijna 7 miljoen euro moet betalen. Gom moet 4,4 miljoen euro afstaan, CSU 3,6 miljoen en de ondernemersorganisatie OSB 2 miljoen. De drie bedrijven behoren volgens de NMa tot de vijf grootste van Nederland en zitten in het bestuur van de OSB.

Furieus

OSB is furieus over de boetes. "Onthutsend en onvoorstelbaar", noemt voorzitter H. van Weerdenburg de bestraffing door de NMa. Hij bestrijdt dat de schoonmaakbranche de regels heeft overtreden. "We hebben als vereniging onze leden geïnformeerd, maar niet gecoördineerd zoals de NMa nu stelt." Bij OSB zijn 650 schoonmaakbedrijven aangesloten. Dat zijn in meerderheid kleine ondernemingen die zelf niet goed in staat zijn kostprijzen te berekenen en veel ondersteuning krijgen van de vereniging.

De branche gaat officieel bezwaar maken bij de kartelautoriteit. "Als dat beroep wordt verworpen, dan gaan we door naar de rechtbank. We zullen 'tot het gaatje' gaan" benadrukt Van Weerdenburg. Het verbaast hem dat maar 3 van de in totaal 15 bedrijven die het bestuur vormen van de brancheorganisatie een boete hebben gekregen. "In ons bestuur is iedereen gelijk. Nu worden drie bedrijven aangepakt omdat ze toevallig het voorstel hebben gedaan", aldus Van Weerdenburg.

De totale boete is de op een na hoogste in het bestaan van de NMa. Eind december kregen de vijf aanbieders van mobiele telefonie in Nederland een boete van 88 miljoen euro. Tot woensdag kreeg de garnalenbranche de op een na hoogste geldstraf. Die moest in januari 13,8 miljoen euro betalen voor afspraken over de vangst in de Noordzee.