VOORBURG - De werkloosheid is verder gestegen. In de afgelopen drie maanden waren gemiddeld 343.000 mensen zonder werk. Dat betekent dat 4,6 procent van de beroepsbevolking werkloos is, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Het CBS meldde in februari nog dat 4,3 procent van de beroepsbevolking werkloos was, ofwel 321.000 mensen zonder werk.

Vergeleken met een jaar geleden zijn er 73.000 werklozen bijgekomen. Vooral mannen ouder dan 45 jaar komen relatief vaak zonder werk thuis te zitten. Veel vrouwen kunnen terecht in het toenemend aantal banen in de zorg en het onderwijs.

Het CBS gaat uit van de werkloze beroepsbevolking. Dat is uitgebreider dan het aantal WW'ers: mensen kunnen ook zonder WW-uitkering zonder baan zijn.