DEN HAAG - Files op de snelwegen leveren jaarlijks 134 miljoen euro op aan inkomsten uit brandstofaccijnzen en btw. Dat heeft de werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) donderdag gemeld.

Het KNV heeft dit berekend op basis van cijfers van de Bereikbaarheidsmonitor 2006 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De files waren goed voor 44 miljoen voertuigverliesuren. In die uren van stilstand werd ongeveer 140 miljoen liter aan brandstof verbruikt.

De verkeersinformatiedienst (VID) heeft onlangs berekend dat de files dit jaar toenemen met 17,3 procent. Dat zou dus een inkomstenpost van ruim 134 miljoen euro op jaarbasis betekenen.

Subsidies

Het KNV vindt dat deze opbrengsten in subsidies voor roetfilters en schonere motoren moet worden gestoken. Volgens de organisatie is de subsidiepot van 70 miljoen euro van het ministerie van VROM voor dit doel namelijk bijna leeg.