DEN HAAG - De eerste prijspaal bij een benzinestation langs de snelweg in Nederland is een feit. Marktleider Shell had de primeur. De Tweede Kamer had al lange tijd aangedrongen op de komst van de prijspalen langs de rijkssnelwegen.

Dit om de prijzen voor benzine zichtbaarder te maken en om de concurrentie tussen benzinestations te vergroten.

Shell onthulde woensdag op het tankstation Ellerbrug, gelegen langs de A2, op symbolische wijze de eerste prijspaal.

De zeven meter hoge palen zijn voorzien van led-verlichting en vervangen de huidige reclamezuilen die op ongeveer vijftig tot honderd meter voor de tankstations zijn geplaatst.

"We verwachten voor het eind van het jaar de uitrol van de nieuwe prijspalen langs snelwegen te hebben afgerond", aldus een woordvoerder van Shell.

Op de palen staan nog niet de prijzen vermeld van de eerstvolgende drie of vier pompstations, waarop de Tweede Kamer heeft aangedrongen. "Dat is aan de politiek", aldus de Shell-woordvoerder. In bijvoorbeeld Frankrijk is dit wel al het geval.