AMSTERDAM - De obligatiehouders van het noodlijdende automatiseringsbedrijf Getronics lijken moegestreden. Voor een vergadering die woensdag plaatsheeft en waar besloten moet worden over een schuldsaneringsplan is de animo zo gering dat de bijeenkomst niet rechtsgeldig is.

Tijdens de vergadering moeten houders van ten minste tweederde van het totale uitstaande bedrag aan obligaties (569 miljoen euro) aanwezig zijn. Dat wordt volgens beheerder Amsterdamsch Trustee's Kantoor niet gehaald. Daarom komt er op 27 maart een tweede bijeenkomst. Tijdens die vergadering kan een minderheid wel bindende besluiten nemen.

Getronics is bezig met een operatie om obligaties te ruilen voor aandelen, contant geld en nieuwe obligaties. Alleen zo denkt het bedrijf te kunnen overleven. De verwikkelingen hebben inmiddels de bestuursleden P. van Voorst en J. Docter de kop gekost. A. Ruckert en K. Wagenaar moeten het bedrijf weer vlot trekken.

Getronics kwam in financiële problemen door de overname van Wang Global in 1999 voor 1,8 miljard euro. Hiervoor gaf de automatiseerder onder meer twee obligatieleningen uit, die aflopen in 2004 en 2005. Getronics kan de leningen, met een huidige waarde van 569 miljoen euro, niet aflossen.