DEN HAAG - Het conflict tussen de woningcorporaties en het kabinet is vrijdag tot een uitbarsting gekomen. De corporaties noemen een voorstel waarin zij moeten meebetalen aan het opknappen van de probleemwijken "niet onderhandelbaar". Zij hebben het overleg met een "geïrriteerde" minister Ella Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie opgeschort.

Beide partijen stellen dat zij onmogelijk meer aan elkaar kunnen toegeven. Oorspronkelijk wilde het kabinet de corporaties een heffing van 3 miljard euro opleggen. "Ik heb mijn nek uitgestoken en ben met andere voorstellen gekomen. Mijn indruk was dat (koepelorganisatie) Aedes dat als een doorbraak zag", aldus Vogelaar.

Irritatiegraad

De bewindsvrouw zegt daarom verbaasd te zijn dat Aedes-voorzitter Willem van Leeuwen voorlopig niet wil terugkeren aan de onderhandelingstafel. "Mijn irritatiegraad is aan het toenemen."

De corporatievoorman ziet echter geen ruimte om verder te onderhandelen over een afdracht. "Ik heb een ruim mandaat van de leden gehad en heb de randen daarvan opgezocht. In die zin ben ik even klaar met Den Haag. Ik ga me nu met mijn leden verstaan."

Alternatief

Als alternatief voor een heffing bedacht Vogelaar een plan waarin de corporaties voor ongeveer 1 miljard euro zouden bijdragen aan een "privaat investeringsfonds". "Deze hele investeringsaanpak was voor 95 procent met de corporaties geregeld", aldus de PvdA-bewindsvrouw na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Verder zouden de sociale huisvesters winstbelasting moeten gaan betalen over alle activiteit. Na berekening van dat plan stelt Van Leeuwen dat deze rekening twee keer zo hoog zal uitpakken als voorzien. Aedes ging ervan uit dat de corporaties 2 miljard euro in vier jaar zouden bijdragen in de financiering van de wijkaanpak.

De opmerkingen van Van Leeuwen vallen in slechte aarde bij Vogelaar. "Ik krijg af en toe de vraag: gaat het toch om het geld?" Volgens haar kan "de sector wel een stootje velen" en heeft de sector - iets meer dan 500 corporaties - een besteedbaar vermogen van 30 miljard euro. "De helft daarvan is zo aan te wenden voor de maatschappelijke opdracht."

Oplossing

De minister wil dat er zo snel mogelijk een oplossing komt voor de probleemwijken. Blijven de corporaties voet bij stuk houden, dan volgt het oorspronkelijke plan van een heffing, gaf ze aan.

De Woonbond en de gemeenten maken zich zorgen over vertraging als gevolg van het conflict. De Woonbond, de belangenbehartiger van huurders, eist dat Vogelaar een top organiseert waarbij ook de gemeenten aanschuiven. De gemeenten op hun beurt stellen dat in de manier waarop het kabinet de corporaties wil aanslaan het gevaar schuilt dat het opgebrachte geld niet volledig voor de wijken wordt gebruikt, maar ook om de schatkist te spekken.