DEN HAAG - Het CDA vindt dat er strenger toegezien moet worden op fusies van onder meer verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg.

Bij samengaan van AWBZ-zorginstellingen bekijkt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) weliswaar of dit kan, maar het CDA vindt een aparte fusietoets voor de AWBZ-sector op zijn plaats.

Dat blijkt uit vragen die CDA-Kamerlid Jan de Vries vrijdag heeft gesteld aan minister Ab Klink en staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid. De Vries maakt zich zorgen over de gevolgen van de fusies voor kwaliteit van de zorg, de bereikbaarheid, de keuzevrijheid van cliënten, hun inspraak en de afstand van het bestuur tot de werkvloer. De toets van de NMa is te algemeen om te bekijken of al deze zaken er bij een fusie niet bij inschieten.

AWBZ

Aanleiding voor de zorgen van het CDA is een aantal recente fusies tussen aanbieders van zorg die betaald wordt vanuit de AWBZ, de volksverzekering voor langdurige zorg die niet individudeel verzekerd kan worden. De Vries constateert dat steeds meer instellingen samengaan, terwijl de beoogde voordelen van de schaalvergroting ook heel goed met een betere samenwerking binnen te halen zijn.