BEVERWIJK - De Beverwijkse Bazaar voldoet niet aan de veiligheidseisen. Dit blijkt uit een rapport van het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. De Bazaar trekt elk weekeinde ongeveer 60.000 bezoekers.

Het COT stelt dat het problematisch is het marktterrein te ontruimen en te evacueren in geval van calamiteiten, terwijl de kans op bijvoorbeeld brand groot is. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van brandbaar materiaal, ondeugdelijke installaties, geblokkeerde nooduitgangen en dichtgebouwde gangpaden.

Ook wijst het instituut erop dat geweldsdelicten of de dreiging daarvan (in 2001 werd bij de politie 41 keer aangifte gedaan van geweld of mishandeling) kunnen uitgroeien tot paniek in de menigte. Het is volgens het COT zeer waarschijnlijk dat geweld tussen individuen een keer uitgroeit tot een "kleinschalig, maar hard ordeconflict".

Het toenemend aantal bezoekers op een klein oppervlak bemoeilijkt het ontruimen en evacueren van een hal en de bestrijding van branden. Daarnaast is de bazaar slecht bereikbaar voor de hulpdiensten door de drukte op de toegangswegen en het tekort aan parkeerplaatsen.

Voorts ontbreken de vereiste gebruiks-, drank- en horeca- en milieuvergunningen en worden de veiligheidsregels op en rond de bazaar slecht gehandhaafd. De politie heeft hiervoor onvoldoende mankracht.

Het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk hebben opdracht tot het onderzoek gegeven. De gemeente en de directie van de bazaar hebben afspraken en plannen gemaakt om de veiligheid te verbeteren.