DEN HAAG - Het kabinet is het woensdag nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Premier Jan Peter Balkenende en de meest betrokken minsters waren woensdagavond tot laat bijeen, maar naar verwachting lukt het op zijn vroegst donderdagmiddag om alle knopen door te hakken.

Ingewijden sluiten ook niet uit dat vrijdag pas een akkoord wordt bereikt.

Inzet van het kabinet is te zorgen dat minima en AOW'ers met een klein pensioen er volgend jaar niet op achteruitgaan. De meeste andere huishoudens zullen dan waarschijnlijk wel een klein koopkrachtverlies lijden. Verder wil het kabinet afspraken maken over verbetering van de overheidsfinanciën, zodat in de toekomst de kosten van de vergrijzing beter zijn te betalen.

Conflicten

Volgens betrokkenen is er geen sprake van scherpe politieke conflicten tussen de ministers. De besprekingen duren vooral zo lang omdat ze technisch ingewikkeld zijn en er een groot aantal varianten op tafel ligt.

Wel zou er bij de ChristenUnie enige irritatie zijn over een voorstel dat Balkenende en PvdA-minister Wouter Bos van Financiën maandagvond hebben besproken over een belastingvoordeeltje voor gehuwde niet-werkende vrouwen. In het regeerakkoord staat dat dat voordeeltje op termijn gaat verdwijnen, maar dat huishoudens met kinderen tot zes jaar ontzien worden.

Zere been

Volgens het voorstel van Balkenende en Bos zou deze groep echter ook het belastingvoordeeltje kwijtraken. Dat was tegen het zere been van ChristenUnie-vicepremier André Rouvoet. De ChristenUnie had in de kabinetsformatie toch al grote moeite met het verdwijnen van het belastingvoordeeltje. Ook was Rouvoet gepikeerd dat er met hem geen overleg over het voorstel was geweest, aldus bronnen.