AMSTERDAM - De plannen van het kabinet om het ontslagrecht te vereenvoudigen splijten de vakbeweging en werkgevers. De sociale partners presenteren donderdag een verdeeld advies.

Daar waar werkgevers blij zijn als zij makkelijker personeel kunnen ontslaan, vegen de vakcentrales de plannen van het kabinet totaal van tafel.

Dat kondigde FNV-bestuurder Wilna Wind maandag aan tijdens een bijeenkomst over het ontslagrecht bij de vakcentrale in Amsterdam. Wind gaat er ook vanuit dat regeringspartijen PvdA en ChristenUnie zullen terugkomen op de voorstellen van CDA-minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) voor herziening van het ontslagrecht.

Pijnpunt

De FNV-bestuurster noemde als voornaamste pijnpunt dat in de kabinetsplannen werkgevers de mogelijkheid krijgen om mensen zonder enige toets vooraf op straat te zetten, als ze maar betalen. Het is volgens haar een verkeerde inschatting van Donner dat iedere werknemer binnen een opzegtermijn van vier weken wel naar de rechter is gestapt als hij het niet eens is met zijn ontslag.

Bovendien zal volgens Wind een grote groep mensen zonder vergoeding op straat worden gezet als Donner wettelijk vastlegt dat een ontslag om bedrijfseconomische redenen gratis kan. Nu sluiten werkgevers volgens haar nog met werknemers en vakbonden akkoorden over vergoedingen en sociaal plannen, omdat ze zo een onzekere procedure bij de rechter of het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) af te kopen.

Ruimte

Maar straks krijgen werkgevers volgens de FNV-bestuurder de ruimte om elke aanpassing in de organisatie te bestempelen als een bedrijfseconomische grond. "Het gaat echt niet alleen om bedrijven die omvallen. Je moet straks bijna een halve zool van een werkgever zijn als je geen verandering in het bedrijf kan bedenken om iemand eruit te werken", aldus Wind.