AMSTERDAM - Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht voor 2004 een licht aantrekkende economie met een groei van 1,75%. Dit meldt Het Financieele Dagblad vrijdag.

De verwachte groei van 1,75% is een half procentpunt lager dan de ,25%, die als gemiddelde voor de komende kabinetsperiode is geschat. De werkloosheid zal volgens het CPB in 2004 verder stijgen tot 490.000 werklozen (415.000 in 2003). Dat betekent een toename van 5,25% in 2003 naar 6,25% van de beroepsbevolking in 2004.

De contractloonstijging zakt in de prognose in van 2,75% in 2003 naar ,75% in 2004. Dit betekent dat de lonen in beide jaren boven het becijferde inflatiepercentage van 2,25 % blijven.