ROSMALEN - Het bouwconcern Heijmans heeft vorig jaar zijn nettowinst met 25 procent weten op te voeren tot 87,6 miljoen euro. Het fraaie resultaat weerhoudt de Rosmalense onderneming er echter niet van te snijden in het personeelsbestand.

De onzekere marktsituatie in de divisies Verkeer & Vervoer en Industrie & Productie dwingen Heijmans tot ingrepen. In totaal 280 arbeidsplaatsen zullen dit jaar verdwijnen, waarbij een aanzienlijk deel gedwongen ontslagen zal zijn. Bij Heijmans werkten vorig jaar gemiddeld ruim 9500 mensen.

De problemen doen zich vooral voor in de wegenbouw. De terugloop in opdrachten is voor een belangrijk deel het gevolg van "het geschade vertrouwen tussen bouwbedrijven en opdrachtgevers" naar aanleiding van de parlementaire enquête bouwnijverheid.

De parlementaire enquete heeft opdrachtgevers, en dan vooral de lagere overheden, in de kramp doen schieten. Van die kant is sprake van "een uitblijvend orderaanbod", met een sterke prijsdruk als gevolg. Projecten kunnen vaak niet meer tegen kostprijs worden uitgevoerd en Heijmans weet niet of die situatie dit jaar zal verbeteren.

De Rosmalense aannemer is voor 80 procent van de wegenbouwomzet afhankelijk van kleine en regionale projecten. Om kosten en opbrengsten meer met elkaar in evenwicht te brengen schrapt Heijmans vooral bij de wegenbouwactiviteiten in het noorden en oosten banen. Circa tweehonderd van de 3000 medewerkers in vaste dienst moeten verdwijnen. Gedwongen ontslagen zijn onvermijdelijk en Heijmans overlegt al met de bonden over een sociaal plan.

Soortgelijke gesprekken vinden ook plaats voor de staalbouw. In die sector is al langere tijd sprake van overcapaciteit en concurrentie uit lageloonlanden. Heijmans gooit nu, na eerdere ingrepen, de handdoek in de ring. De staalbouw wordt ontmanteld; de tachtig medewerkers komen op straat te staan.

Ondanks krimpende markten zag Heijmans in 2002 zijn omzet stijgen, met 6 procent tot 2,41 miljard euro. Het grootste deel (4 procentpunt) van de groei kwam evenwel door zes overnames in Nederland, België en Duitsland.

Het bouwconcern is zeer voorzichtig voor 2003. Heijmans denkt dit jaar niet veel verder te komen dan het in 2002 gerealiseerde resultaat. Voor de lange termijn (tot 2006) handhaaft Heijmans wel de doelstelling van een 5 procentnettomarge (nu nog 3,6 procent), bij een verdubbeling van de omzet tot 5 miljard euro.