AMSTERDAM - Ahold doet er het beste aan om surseance aan te vragen. Met een bewindvoerder die de rechtbank dan vervolgens aanstelt, kan dan schoon schip worden gemaakt op een manier die recht doet aan alle gedupeerde partijen, zowel schuldeisers als aandeelhouders.

Die mening ventileerde P. Lakeman van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) donderdag op een bijeenkomst in Amsterdam.

Volgens Lakeman is de huidige leiding van de onderneming ongeschikt om de gerezen problemen op te lossen. Ahold is moeilijkheden gekomen door boekhoudkundige malversaties bij zij Amerikaanse dochter US Foodservice. Ook zijn er verdachtmakingen aan het adres van het Nederlandse concern over fraude in Zuid-Amerika.