UTRECHT - Fortis heeft in 2002 een nettowinst geboekt van 532 miljoen euro. Het jaar daarvoor schreef de bankverzekeraar nog een winst van 2,6 miljard euro in de boeken. De forse daling van het resultaat is het gevolg van de koersval op de aandelenbeurzen.

'Advies Fortis gehandhaafd, koers wel te laag' (video)

Fortis sprak donderdag van goede prestaties in een zeer moeilijk jaar. De winstval viel mee ten opzichte van marktverwachtingen. Het bedrijf vindt de uitkomsten voldoende om een onveranderd dividend te kunnen voorstellen.

De nettowinst leed onder de uitzonderlijke daling van de aandelenmarkten. Hoe de externe omstandigheden zich in het nieuwe jaar uiteindelijk zullen ontwikkelen, vindt het concern moeilijk in te schatten. Fortis houdt zich daarom verre van een verwachting voor dit jaar.

Operationeel bleef Fortis goed overeind. Het netto operationele resultaat kwam op 2,2 miljard uit, 2 procent minder dan in 2001. In het bankbedrijf, goed voor 60 procent van de concernwinst, ging dit resultaat (na gerealiseerde meerwaarde maar voor waardevermindering van de aandelenportefeuille) met 7 procent omhoog. Dat was vooral te danken aan een sterke daling van de kosten en een goed risicobeheer. Daardoor kon de toevoeging aan de voorziening voor kredietrisico's met 8 procent naar beneden tot 613 miljoen euro.

Het netto operationele resultaat van het verzekeringsbedrijf daalde met slechts 10 procent.

De waarde van de aandelenportefeuille kwam voor het eerst in de geschiedenis van Fortis onder de aanschafwaarde terecht. Het concern heeft het verschil van de winst afgetrokken.

De solvabiliteit, die de dekking van de financiële verplichtingen weergeeft, bleef hoog en lag 81 procent boven het wettelijke minimum. Fortis gebruikt zelf echter hogere maatstaven. De solvabiliteit ligt daar nog altijd 14 procent boven.

De totale baten van het bankbedrijf na aftrek van rentelasten, zakten met 6 procent naar 7,8 miljard euro. De kosten daalden met 9 procent. De personeelskosten gingen met 3 procent omlaag door het vertrek van 2500 medewerkers.

In het verzekeringsbedrijf bleef het premie-inkomen stabiel op ,6 miljard euro. De kosten namen hier met 3 procent toe.