AMSTERDAM - Het ministerie van Defensie gaat nog eens 2000 banen schrappen, bovenop het aleerder aangekondigde schrappen van 4800 arbeidsplaatsen. Dat meldt De Telegraafmaandag.

Wegens geldgebrek zullen vermoedelijk niet alleen burgers en militairenverdwijnen, ook zullen er minder aspirant-officieren worden aangenomen op demilitaire academie. Voor burgerambtenaren wordt vermoedelijk een algehelevacaturestop aangekondigd. Voor bepaalde afdelingen is die al ingevoerd.

De financiele problemen zijn deels een gevolg van de bezuinigingsronde die hetkabinet vorig jaar doorvoerde, maar ook van een geslaagde wervingscampagne.Waar het jaren moeilijk was om jongeren te bewegen dienst te nemen, is er sindsvorig jaar plots een grote toestroom van jonge soldaten. Hierdoor is er nu eenoverschot aan mensen en een tekort aan geld. Tot en met 2006 moet Defensie 800miljoen euro bezuinigen.