ZOETERMEER - Vakbonden en ziekenhuizen streven ernaar de agressie in ziekenhuizen te beteugelen. Het aantal incidenten moet in 2004 met 15 procent dalen.

Dat blijkt uit een afspraak tussen de ziekenhuizen, ministeries van Volkgezondheid en Sociale Zaken en de vakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, FHZ, Nu '91 en Unie Zorg en Welzijn. Abvakabo bracht de afspraak woensdag naar buiten.

Voornamelijk bij de eerste-hulpafdelingen kampen ziekenhuismedewerkers met agressieve bezoekers en patiënten. In zei 25 procent van de ondervraagde werknemers last te hebben gehad van agressie. Dat moet in 2004 terug naar 21 procent.

"De aanpak bestaat onder meer uit trainingen", aldus bestuurder T. de Jong van de FNV-bond Abvakabo. "Het personeel krijgt les hoe het moet omgaan met de minder leuke kant van het werk". Recent is al een proefproject 'veilige zorg' afgerond, waarvan de opzet nu aan alle ziekenhuizen wordt aangeboden.

De bonden, ministeries en ziekenhuizen hebben ook afgesproken om de werkdruk te verlagen. De fysieke en psychische belasting van het werk in ziekenhuizen moet de komende twee jaar met 20 procent omlaag.

Til-apparatuur

De 170.000 werknemers krijgen betere til-apparatuur en opvang na traumatische ervaringen, aldus De Jong. Dit moet het ziekteverzuim terugdringen. "Als mensen harder of sneller moeten werken dan ze zelf willen, ontstaan werkstress en psychische klachten. De gezondheidszorg staat boven aan de lijst van bedrijfstakken met de meeste meldingen van werkgebonden psychische klachten', aldus De Jong.

Hij benadrukt dat ziekenhuizen recent al verbeteringen hebben aangebracht. Dit heeft enig succes. Het verzuim in de hospitalen blijkt in het vierde kwartaal 2002 (5,9 procent) met een 0,5 procentpunt te zijn gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal (6,4 procent).