DEN HAAG - Het kabinet beziet de onzekerheid op de financiële markten met zorg, zei premier Jan Peter Balkenende vrijdag na afloop van de wekelijkse vergadering van de ministerraad. Het kabinet volgt de ontwikkelingen met "grote alertheid".

Hij vindt dat de Europese Centrale Bank "heel goed' is opgetreden door geld in de markt te pompen. Het gaat er nu volgens de minister-president om dat wordt voorkomen dat problemen in de financiële sector overslaan naar de rest van de economie.

Balkenende sprak ook over de dreigende koopkrachtdaling voor volgend jaar, zoals door het Centraal Planbureau berekend. Hij noemde de bezorgde uitlatingen van de oppositie in de Tweede Kamer en de vakbeweging hierover "prematuur".

Discussie

"Ik verbaas me erover dat nog voor de eerste bespreking hierover in het kabinet al een discussie is ontstaan", zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad.

De premier wilde inhoudelijk niet ingaan op uitgelekte cijfers van het Centraal Planbureau, waaruit blijkt dat onder meer minima en ouderen volgend jaar 1 procent of meer moeten inleveren. Wel zei hij dat het opstellen van de rijksbegroting voor volgend jaar "passen en meten" wordt.

Het kabinet streeft daarbij naar een evenwicht van koopkracht, begrotingssaldo en overheidsuitgaven, aldus Balkenende.