Koopkrachtverlies volgend jaar onvermijdelijk

DEN HAAG - Het kabinet wil het dreigende koopkrachtverlies voor ouderen en minima volgend jaar zoveel mogelijk beperken. Maar het zal niet lukken deze groepen helemaal te compenseren.

Dat zou te veel geld kosten. Bovendien wil het kabinet de huidige periode van economische groei gebruiken om de overheidsfinanciën te saneren.

Over deze lijn bestaat overeenstemming tussen premier Jan Peter Balkenende en de meest betrokken ministers, bevestigen ingewijden. De zogenaamde sociaal-economische zeshoek van het kabinet is donderdag opnieuw bijeen geweest om de rijksbegroting voor volgend jaar voor te bereiden.

Concrete maatregelen om de koopkracht volgend jaar te verbeteren, liggen nog niet op tafel. Vrijdag praten de bewindslieden verder.

Achteruit

Deze week werden ramingen van het Centraal Planbureau bekend waaruit blijkt dat iedereen er volgend jaar gemiddeld een half procent op achteruitgaat.

Voor minima en ouderen met alleen AOW of een klein pensioen dreigt het koopkrachtverlies echter op te lopen tot 1 procent of meer.

Acceptabel

De ministers zijn het erover eens dat dat laatste niet acceptabel is. Minister Wouter Bos van Financiën heeft de Tweede Kamer begin vorige maand al beloofd zijn best te zullen doen om de laagste inkomens zoveel mogelijk te ontzien.

Volgens betrokkenen zijn de ministers van de zeshoek het er echter over eens dat het te duur zou zijn om minima en ouderen in de plus te krijgen in 2008.

In het regeerakkoord is afgesproken dat het overheidstekort in 2011 moet zijn omgebogen in een overschot van 1 procent. Dat niveau wordt weliswaar volgend jaar al bereikt, maar dat komt vooral door eenmalige meevallers, die in latere jaren weer wegebben.

Besprekingen

Het kabinet heeft waarschijnlijk nog twee weken nodig om de begroting voor volgend jaar, die op Prinsjesdag verschijnt, af te ronden. De besprekingen gaan vooral over de belasting- en premiemaatregelen voor volgend jaar.

Over de uitgaven voor de departementen werd voor de zomer al een akkoord gesloten.

Extra's

Toch zijn nog niet alle ministers tevreden. Vooral defensieminister Eimert van Middelkoop wil nog iets extra's in de wacht slepen. Van Middelkoop zit met hoge uitgaven in verband met de Nederlandse Afghanistanmissie.

De ChristenUnie-bewindsman zal hierover nog praten met Bos, zeggen ingewijden. Maar de kans dat die zijn wensen inwilligt, wordt niet groot geacht.

Regeerakkoord

Regeerakkoord
Wat betekent het regeerakkoord voor jouw portemonnee? 

Koophuis

Koophuis
Hoe ziet de woningmarkt er in de nabije toekomst uit?

IEX.nl (mediapartner)

IEX.nl (mediapartner)
IEX.nl is hét beleggersplatform van Nederland. Volg alles van deze mediapartner. 

NUwerk

Tip de redactie