Werkonderbrekingen bij callcentra KPN en SNT

DEN HAAG - Vakbonden hebben bij de callcentra KPN Contact en SNT diverse stakingen in voorbereiding om meer salaris voor de werknemers binnen te halen. Zo is op dinsdag 28 augustus een korte werkonderbreking in Groningen gepland en staat voor dinsdag 4 september een landelijke actiedag op de rol bij het hoofdkantoor van KPN in Den Haag.

Bij deze laatste manifestatie worden circa duizend werknemers verwacht.

Dat heeft vakbondsbestuurster Daniëlle Wiek van de Abvakabo FNV dinsdag bekendgemaakt. De FNV-bond, CNV Publieke Zaak en de Bond van Telecompersoneel voeren sinds half juni publieksvriendelijke acties, omdat onderhandelingen over een nieuwe cao waren vastgelopen.

Opvoeren

"Dat waren lunchbijeenkomsten, maar nu gaan we de acties opvoeren en staken", aldus Wiek.

De bonden eisen voor zowel dit jaar als 2008 een loonsverhoging van 3 procent. Maar de werkgevers wilden begin juni in hun eindbod niet verder gaan dan 2 procent voor dit jaar en variabele bonussen in 2008.

Uitzendkrachten

De cao geldt voor circa 3300 werknemers van KPN Contact en ongeveer 1200 van SNT. Daarnaast huren de callcentra ook veel uitzendkrachten in.

KPN heeft de bonden in juni nog gevraagd het werkgeversbod te heroverwegen en af te zien van de acties. Ook heeft de ondernemingsraad (or) van SNT er bij de vakbonden op aangedrongen om meer oog te hebben voor de "ongunstige concurrentiepositie" van het bedrijf.

Onvrede

Uit onvrede over de voortdurende impasse in het cao-overleg heeft or-voorzitter Max Patijn deze week een eigen bedrijfsbond opgericht: Samen Naar de Top Vakbond (SNTV). Hij hoopt op die manier snel zelf over de arbeidsvoorwaarden van SNT-personeel te kunnen onderhandelen.

Wiek stelt nog geen uitnodiging van de nieuwe vakbond te hebben gekregen en wijst erop dat FNV-leden over acties beslissen. "Wij zijn wel aangeschreven door de or, maar wij als vakbonden leggen verantwoording af aan onze leden en niet aan de or", stelde Wiek.

Tip de redactie