DEN HAAG - Het ministerie van Sociale Zaken gaat onderzoeken of het mogelijk is leerkrachten die al met VUT zijn weer voor de klas te laten staan. Het zal hierover overleggen met het pensioenfonds ABP, bevestigde een woordvoerder een bericht in de Volkskrant van dinsdag.

Het ministerie wil de vutters benaderen wegens het oplopende tekort aan leerkrachten. Overleg met het ABP is nodig omdat dit over alle namen en adressen van de vutters beschikt, maar die niet zomaar kan afstaan in verband met de privacygevoeligheid.

Volgens het ministerie gaat het vooralsnog om een inventarisatie en is er nog geen besluit genomen.