DEN HAAG - Werkgevers die zich inspannen om ontslagen werknemers snel weer aan de slag te helpen, moeten worden beloond met een lagere WW-premie. Werkgevers die het op dit punt niet goed doen, moeten meer premie gaan betalen.

CDA-Tweede Kamerlid Eddy van Hijum heeft dat dinsdag voorgesteld in de Volkskrant. Door de WW-premie in de eerste zes maanden van de werkloosheid te differentiëren, zullen bedrijven zich meer inspannen om te voorkomen dat hun personeel in de WW belandt.

Volgens Van Hijum sluit zijn plan nauw aan bij de voorstellen van zijn partijgenoot minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) om het ontslagrecht aan te passen. Donner wil de gouden handdrukken aan banden leggen. Daarbij geldt dat werkgevers die investeren in scholing voor hun werknemers de kosten deels van de ontslagvergoeding mogen aftrekken.

De Sociaal-Economische Raad (SER), waarin werkgevers en vakbonden zitting hebben, heeft zich in 2005 al uitgesproken voor differentiatie van de WW-premie.