DEN HAAG - Vrouwen met jonge kinderen laten zich bij hun keuze om te gaan werken nauwelijks beïnvloeden door de beschikbaarheid en kosten van kinderopvang. Wel spelen de normen, waarden en opvattingen in hun kennissenkring een belangrijke rol en werken moeders meer en langer als ze meer kunnen verdienen.

Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerde onderzoek 'Moeders, werk en kinderopvang in model' dat het Sociaal en Cultureel Planbureau dinsdag uitbracht. Het rapport is het vervolg op de in 2006 verschenen studie 'Hoe het werkt met kinderen'.

Volgens het SCP werkten in 2004 twee van de drie moeders met kinderen van 0 tot 12 jaar gemiddeld 19 uur per week. Werkende moeders met kinderen op de basisschool werken veelal op tijden dat de kinderen naar school zijn. 13 procent van de moeders met kinderen tot 3 jaar maakte geen gebruik van opvang en onder vrouwen met wat oudere kinderen was dat zelfs 36 procent.

Volgens het SCP neemt het aantal moeders met een baan af, naarmate ze meer kinderen hebben. Zo had in 2004 een kwart van de moeders met een kind geen baan, terwijl van de moeders met vier of meer kinderen ruim de helft geen betaald werk had.