AMSTERDAM - De kosten en de beschikbaarheid van kinderopvang hebben weinig invloed op de keuze van werkende moeders om hun kinderen naar de opvang te brengen. Wel een belangrijke rol spelen de opvattingen en normen van hun kennissenkring en het uurloon van de moeders.

Dat blijkt dinsdag uit de publicatie 'Moeders, werken in kinderopvang in model' van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Wanneer de vriendenkring werken belangrijk en gebruikelijk vindt, werken moeders vaker. Wanneer het gebruik van opvang in de omgeving veel voorkomt en is geaccepteerd, gaan meer moeders er gebruik van maken, concluderen de onderzoekers.

Stimuleren

In sommige kringen is kinderopvang niet geaccepteerd. Het beschikbaar stellen van opvang is volgens de onderzoekers op zichzelf niet voldoende om het gebruik ervan te stimuleren. Door de beschikbaarheid raakt het gebruik van opvang wel meer geaccepteerd, waardoor het indirect wel een effect heeft.

Uit het onderzoek blijkt ook dat meer moeders werken naarmate hun potentiële uurloon hoger ligt. De groep met een hoger loon maakt vaker gebruik van opvangmogelijkheden. Het SCP stelt dat met een hoger uurloon de arbeidsparticipatie van moeders kan worden vergroot.

Twee van de drie moeders met kinderen van 0 tot 12 jaar hadden in 2004 een baan van gemiddeld negentien uur per week. Van de moeders met kinderen van 0 tot 3 jaar maakte dertien procent geen gebruik van opvang. Bij de moeders met kinderen op de basisschool lag dit percentage op 36 procent.

Opvang

Sinds 1 augustus zijn scholen wettelijk verplicht buitenschoolse opvang te regelen. Brancheorganisatie MOgroep Kinderopvang meldde maandag dat de vraag door het aanbod is gestegen. Om aan de groeiende vraag te voldoen zijn minstens achtduizend werknemers en elfhonderd nieuwe locaties nodig in de buitenschoolse opvang.

De SP vroeg maandag het kabinet opnieuw om opheldering over de problemen rond de naschoolse opvang. De partij stelt nog steeds geen reactie op eerdere vragen te hebben gehad van verantwoordelijk staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma (PvdA). De socialisten noemen het 'onacceptabel dat scholen worden opgezadeld met een onmogelijke taak'.