GOUDA - Imtech zegt een redelijk goed jaar achter de rug te hebben. De technische dienstverlener liet dinsdag weten dat het bedrijfsresultaat voor rente, belastingen en afschrijving goodwill in 2002 met bijna 15 procent is gestegen. De omzet nam toe met 12,5 procent tot 2 miljard euro.

Netto steeg het resultaat uit doorlopende activiteiten van 38,9 miljoen tot 47,6 miljoen euro. Daarin inbegrepen zitten een bijzondere bate van 5,9 miljoen euro netto en kosten van 5,6 miljoen euro netto voor een reorganisatie. Worden die buitengewone posten weggelaten, dan daalde het nettoresultaat met 3,3 miljoen euro tot 47,3 miljoen euro.

Imtech toont zich tevreden, temeer daar de marktomstandigheden voor ICT en telecom ook vorig jaar slecht waren. De markten voor technische dienstverlening in de industrie en de infrastructuur ontwikkelden zich goed, evenals de maritieme markt.