DEN HAAG - Het bestuur van MKB-Nederland heeft maandag Loek Hermans, oud-minister van Onderwijs, voorgedragen als nieuwe voorzitter. Het is de bedoeling dat hij op 1 juli Hans de Boer opvolgt. De leden moeten nog wel hun goedkeuring geven. Dit gebeurt op 17 juni.

"Met Hermans haalt MKB Nederland een voorzitter in huis die ervaring heeft met het overheidsbeleid op nationaal niveau en in Brussel, maar ook op lokale en regionale schaal", stelde MKB-Nederland in een verklaring. Bovendien heeft hij veel affiniteit met het ondernemerschap, aldus de vereniging.

Hermans (51) kwam in 1977 in de Tweede Kamer voor de VVD. In werd hij burgemeester van Zwolle, vier jaar later commissaris van de koningin in Friesland. Van 1998 tot 2002 was hij minister. Hermans is momenteel voorzitter van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV). Daarnaast bekleedt hij een aantal commissariaten bij industriële bedrijven en is bestuurder bij zorginstellingen en onderwijsinstituten.

Innerlijke worsteling

Vorig jaar zomer nam de VVD'er als demissionair minister het besluit na 28 jaar uit de politiek te stappen. Daar was volgens hem "een innerlijke worsteling" aan voorafgegaan. Hij wist toen nog niet wat hij wilde doen, behalve dat hij liefst "iets op het snijvlak van politiek en bedrijfsleven" ging doen. Als voorzitter van de organisatie voor middelgrote en kleine bedrijven ziet Hermans nu zijn wensen vervuld, zo weet de huidige MKB-voorman. "Je praat met een achterban die variëert van de zorgsector tot de bouwwereld en je overlegt in de Sociaal-Economische Raad (SER) met sociale partners", aldus De Boer.

Gevoelige onderwerpen

De huidige MKB-voorzitter blijft nog aan tot 1 juli. Daarna wil hij zich weer vol op het ondernemerschap storten. Voordat De Boer MKB-voorzitter werd, was hij vooral actief in de advieswereld. Het is de bedoeling dat Hermans de komende drie maanden op de achtergrond blijft en nog een aantal weken met De Boer meeloopt. "Voorlopig ga ik dan ook niet in op gevoelige onderwerpen die spelen", stelde Hermans.

Politiek dier

De vakcentrales FNV en CNV reageren verheugd op de nieuwe MKB-voorzitter. FNV-voorzitter L. de Waal: "Het is een prettig persoon; iemand die zoekt naar oplossingen in plaats van naar conflicten." CNV-voorzitter D. Terpstra verwacht dat Hermans "meer de nuance" zal zoeken dan De Boer. "De huidige voorzitter is een rasondernemer. Hermans is meer een politiek dier. Ik ben dan ook beniewd hoe hij zijn rol verstaat in de overleggen tussen werkgevers en werknemers."