DEN HAAG - De Belastingdienst is de afgelopen jaren diverse keren in de fout gegaan met het aanbesteden van automatiseringsprojecten. Onduidelijk is nog hoeveel geld hiermee gemoeid is.

Bekend was al dat er alleen over 2006 voor zeker 9 miljoen euro verkeerd aanbesteed is. De Algemene Rekenkamer heeft aanbestedingen voor een bedrag van ongeveer 60 miljoen als onzeker bestempeld.

Volgens onderzoek van NRC Handelsblad zaterdag gaat het sinds 1999 om minstens 120 miljoen euro. Het ministerie van Financien kan dat bedrag niet bevestigen.

Aanbesteding

Uit de inventarisatie van de Rekenkamer bleek vorige week dat de ministeries vorig jaar voor ruim 43 miljoen euro in de fout zijn gegaan met de aanbesteding van opdrachten.

De zaak rond de aanbestedingen kwam aan het rollen nadat gebleken was dat de ministers Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) en André Rouvoet (Jeugd en Gezin) ten onrechte opdrachten niet hadden aanbesteed. Opdrachten boven de 137.000 euro dienen openbaar te worden gegund.

De Jager

Staatssecretaris van Financiën, Jan Kees de Jager (CDA), benadrukte zaterdag dat hij het navolgen van aanbestedingsregels een serieuze aangelegenheid vindt en dat dit niet had mogen gebeuren.

Volgens De Jager heeft de Belastingdienst in 2006 voor ruim 1 miljard euro ingekocht. "Afgezet tegen de voor 2006 als fout aangemerkte 9 miljoen euro, kan dus niet worden geconcludeerd dat bij de Belastingdienst een bedrijfscultuur heerst van 'zich niet aan de regels houden'."

"Eén ding is helder: dit mag niet meer voorvallen", aldus De Jager. "We willen in 2007 geen strijd meer met de Europese aanbestedingsregels. In dat verband kijken we zeker ook nog kritisch naar de oude jaren."