VOORBURG - In juni zijn 255 bedrijven failliet gegaan. Dat is 26 procent minder dan dezelfde maand een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag heeft gepubliceerd.

Ook het gemiddeld aantal faillissementen berekend over de laatste drie maanden is gedaald van 297 in mei tot 291 in juni. Ondanks enkele onderbrekingen daalt het driemaandsgemiddelde al ruim anderhalf jaar gestaag.

Voor een betere kijk op het werkelijke aantal faillissementen kijkt het CBS ook naar de ontwikkeling van het driemaandsgemiddelde. Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt namelijk nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank. Dat kan van maand tot maand sterk fluctueren, aldus het CBS.

Het CBS heeft de faillissementscijfers van eenmanszaken niet meegenomen in de berekeningen.