UTRECHT - De Rabobank is onzeker over de toekomst. Het bankbedrijf stelde maandag bij de presentatie van de jaarcijfers de verwachtingen naar beneden bij.

Bekijk hier de persconferentie

De bank wil niet veel kwijt over de nabije toekomst. Het operationeel resultaat moet groeien. Voor de lange termijn houdt de bank vast aan een groei van de nettowinst van 12 procent en een rendement op het eigen vermogen van 10 procent.

De bank geeft echter aan dat dit op de kortere termijn niet langer houdbaar is. Daarom verlaagt de bank haar doelstellingen voor de korte termijn. Voor de nettowinst moet er een groei uitrollen van slechts 8 procent en het bedrijf is tevreden met een rendement op het eigen vermogen van eveneens 8 procent.

Redelijk jaar voor de bank

De Rabobank heeft een redelijk jaar achter de rug. Het bedrijf zag de nettowinst over 2002 met 4 procent stijgen tot 1,25 miljard euro. Het ging goed bij het uitlenen van geld. Minder goed verging het de Rabobank bij verzekeringen en beleggingen.

De kredietverlening steeg met 8 procent tot 212 miljard euro. Vooral de markt voor woninghypotheken draaide goed. Particulieren leenden circa 12 procent meer geld.

Meer mensen kiezen voor het veilige sparen

De bank beheert voor 172 miljard aan spaarmiddelen. Dat is grofweg evenveel als in 2001. Vooral internetsparen bleek vorig jaar succesvol. Door het slechte beursklimaat en de onzekere economie kiezen mensen weer voor het veilige sparen.

Het beheerd vermogen van de Rabobank daalde echter 14 procent tot 153 miljard euro. De beleggingsportefeuille van de bank zelf nam 15 procent af tot 51 miljard euro en het voor klanten beheerde vermogen daalde 14 procent tot 102 miljard euro.

Minder omzet verzekeringen

Ook in verzekeringen was het niet best. De premie-omzet bij Interpolis daalde 7 procent tot 3,6 miljard euro. De wijzigingen van het financiële regime voor lijfrentes en koopsompolissen trof Rabobank hard. De premie-omzet in het levenbedrijf zakte 15 procent tot 2,4 miljard euro. De schadetak groeide 15 procent tot bijna 1,3 miljard euro.

In het jaar 2002 zag de Rabobank het aantal beleggingsorders met procent afnemen tot 2,9 miljoen. Het aantal internetorders nam 40 procent toe. Rabobank nam aan het einde van vorig jaar de internetaandelenhandelaar Alex over van Dexia Bank.