VOORBURG - De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is vorig jaar licht toegenomen. Daarmee is een einde gekomen aan de dalende trend van de werkloosheid in die groep van de bevolking, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Onder de niet-westerse allochtonen groeide de werkloosheid in met 1 procentpunt tot 10 procent. Zij zitten daarmee weer op het werkloosheidsniveau van drie jaar geleden.

Tot tweede helft 2001 gestage daling

Tot de tweede helft van 2001 daalde de werkloosheid onder hen gestaag, een trend die midden jaren negentig was ingezet. Was in nog ruim 20 procent werkloos, in 2001 bedroeg de werkloosheid procent.

Ook onder de autochtone Nederlanders was er vorig jaar sprake van werkloosheidsgroei. De stijging bedroeg een half procentpunt tot ruim 3 procent. Het cijfer geeft verder aan dat net als in 2001 niet-westerse allochtonen in 2002 drie keer zo vaak werkloos zijn.

Aantal Marokkanen zonder baan niet gestegen

Binnen de niet-westerse allochtonen zijn de werkloosheidsverschillen tussen de diverse groepen kleiner geworden. Het aantal Marokkanen zonder baan is in 2001 niet gestegen. Deze groep kende voorheen de meeste werklozen. De werkloosheid onder Surinamers, de groep met in het recente verleden de minste werklozen, nam wel toe.

Geen verhoging WW-premie

Het groeiende aantal werklozen hoeft vooralsnog geen verhoging van de WW-premie tot gevolg te hebben. De uitkeringsinstantie UWV maakte maandag in haar zogeheten Februarinota bekend dat dit jaar het totale vermogen van de fondsen met 100 miljoen euro zal groeien tot 6,9 miljard euro. De uitgangspositie van de fondsen is daarmee aanzienlijk beter dan tien jaar geleden, toen Nederland zijn vorige periode van economische tegenwind kende.

Ook het vermogen van de arbeidsongeschiktheidsfondsen is volgens het UWV aanzienlijk. De omvang van de fondsen groeit dit jaar licht, van 4,2 miljard euro naar 4,5 miljard euro.