ARNHEM - Nederland kan over vier jaar een exportland voor elektriciteit worden. Traditioneel importeert Nederland meer stroom, zoals Franse kernenergie, dan het exporteert. Maar de nieuwbouw van voornamelijk grote kolencentrales maakt dat Nederland in 2008 niet langer afhankelijk is van stroomimport.

Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd rapport van Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet. Tot en met 2014 komt er 13 gigawatt aan nieuwe stroomproductie bij.

Momenteel staat er in Nederland 20 gigawatt vermogen opgesteld. Ruim de helft van de nieuwbouw komt voor 2011 af, waardoor in dat jaar een productieoverschot van 3,7 gigawatt ontstaat.

Ook als slechts een kwart van de nieuwbouwplannen doorgaat, is de leveringszekerheid de komende jaren gegarandeerd, schrijft Tennet in het advies aan de minister van Economische Zaken.

Aardgas

Nu nog wordt Nederlandse stroom grotendeels met aardgas opgewekt, waarvan de prijs is gekoppeld aan de sterk schommelende olieprijs. Dat maakt Nederlandse elektriciteit relatief duur in vergelijking andere landen in de regio. Frankrijk maakt veel gebruik van goedkope kernenergie en in Duitsland staan veel kolencentrales.

De stroomoverschotten kan Nederland exporteren naar onder meer Duitsland en België. De nieuwe zeekabels naar Groot-Brittannië en Noorwegen bieden nog meer mogelijkheden voor de import en export.