DEN HAAG - Het Hoogheemraadschap van Rijnland mag Schiphol een dwangsom opleggen als de sloten rond de luchthaven verontreinigd blijken te zijn. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

Schiphol was naar de raad gestapt uit onvrede over twee dwangsommen van 300.000 euro die het Hoogheemraadschap in februari vorig jaar had opgelegd.

De luchthaven heeft beide boetes overigens nooit betaald. Het Hoogheemraadschap probeert via de civiele rechter alsnog de 600.000 euro te krijgen, aldus een woordvoerster. Eind van dit jaar wordt hierin een uitspraak verwacht.

Chemisch goedje

Metingen wezen begin vorig jaar uit dat de sloten rond Schiphol een te grote concentratie glycol bevatten. De luchthaven maakt gebruik van dit chemische goedje om vliegtuigen en startbanen ijsvrij te houden.

Door de lozingen was het zuurstofgehalte van het water rond het vliegveld onder de minimale waarde gezakt, met acute vissterfte tot gevolg.

Oorzaak

Schiphol betoogde bij de Raad van State dat de sloten ook vervuild konden raken door biologische processen in het water of door lozingen van boerderijen in de omgeving.

Deskundigen concludeerden echter dat dit te verwaarlozen was en de hoge verontreiniging wel de oorzaak moest zijn van de lozingen vanaf het vliegveld.

Doelstelling

De hoogste bestuursrechter van het land ging ook niet mee met het argument van Schiphol dat met de dwangsommen de mainportdoelstelling in gevaar komt. Dat dient "een optimaal gebruik van de luchthaven als kwalitatief hoogwaardig knooppunt voor nationaal en internationaal luchtverkeer te bevorderen", aldus Schiphol.

Handhavend optreden staat echter los van deze doelstelling, stelde de Raad van State.

Onvoldoende

Het Hoogheemraadschap van Rijnland maakte in februari dit jaar bekend aangifte te doen van de verontreiniging van het water rond Schiphol.

Maatregelen die de luchthaven neemt om te voorkomen dat glycol in de sloten terecht komt, werken volgens het hoogheemraadschap onvoldoende.