DIEMEN - Het overwerk in Nederland is fors toegenomen. Ruim de helft van de werknemers werkt structureel over. Gemiddeld maken zij zeven overuren per week. Dat is een stuk meer dan vorig jaar.

Toen werkte een op de drie werknemers structureel over en ging het om gemiddeld zes overuren per week.

Dit staat in de Werkmonitor van uitzendbureau Randstad die dinsdag is gepubliceerd. Voor het onderzoek zijn ruim achthonderd werknemers ondervraagd.

Van hen geeft 16 procent aan dat overwerk op geen enkele wijze wordt gecompenseerd. Een op de drie krijgt de extra uren in tijd terug. Anderen krijgen de uren (deels) uitbetaald of op een andere manier (deels) vergoed.

Drie uur

Over alle werknemers uitgesmeerd komt het overwerk nu neer op ruim drie uur per week. Vorig jaar was dat anderhalf uur. De werkmonitor noemt het gunstige economische klimaat als een oorzaak voor de toename van het overwerk.

Een op de vijf werknemers heeft het naar eigen zeggen "te druk". Dat komt neer op 1,2 miljoen mensen. Vooral hoogopgeleiden vinden de werkdruk hoog of te hoog.

Andere baan

De gunstige economie leidt er ook toe dat werknemers hun kansen op de arbeidsmarkt zien stijgen. Ruim driekwart heeft er vertrouwen in een andere baan te kunnen vinden. Nog maar 3 procent is bang voor ontslag.

Veel werknemers kijken wel om zich heen voor ander werk, maar slechts een beperkt deel slaat ook daadwerkelijk aan het solliciteren. Het afgelopen half jaar is uiteindelijk 10 procent van de werknemers van baan veranderd. Direct

Werkgevers die op zoek zijn naar nieuw personeel benaderen regelmatig mensen direct of indirect. Vier op de tien werknemers zeggen het afgelopen half jaar een aanbod te hebben gehad om te solliciteren.