DEN HAAG - In een kwart van de ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen is het personeel onvoldoende beschermd tegen lichamelijke overbelasting, agressie en geweld.

In de ziekenhuizen speelt nog mee dat een kwart te weinig let op risico's voor werknemers door gevaarlijke stoffen, zoals narcosegassen en medicijnen tegen kanker.

Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Arbeidsinspectie in bijna alle ziekenhuizen en ruim 250 verpleeg- en verzorgingshuizen. De inspectiedienst noemt de resultaten een verbetering ten opzichte van eerdere controles in 2000 en 2003. Zo bleek in 2003 nog in de helft van de ziekenhuizen wel iets mis.

Rug

De Arbeidsinspectie moest nu bij circa tweehonderd van de achthonderd gecontroleerde afdelingen in ziekenhuizen een betere bescherming eisen tegen overbelasting. Zeven op de tien verpleegkundigen van bijvoorbeeld interne geneeskunde, intensive care en de operatiekamers hebben klachten aan rug, nek en benen.

Tilliften, glijlakens en elektrisch verstelbare bedden zijn vaak onvoldoende beschikbaar of blijven ongebruikt.

Narcosegassen

Verder liet in ruim de helft van de onderzochte operatiekamers en chirurgieafdelingen de bescherming tegen narcosegassen te wensen over. Zo was de ventilatie in behandelruimtes gebrekkig of maskers en afzuigapparatuur worden niet gebruikt. Narcosegassen kunnen leiden tot vruchtbaarheidsproblemen of aangeboren afwijkingen bij kinderen.

Ook blijven belangrijke maatregelen om personeel tegen agressie van patiënten, familie en andere bezoekers te beschermen volgens de Arbeidsinspectie soms nog achterwege. Dan gaat het onder meer om training en voorlichting van werknemers en om nazorg.

Ruim driekwart van de werknemers in ziekenhuizen heeft met agressie te maken, een kwart zelfs wekelijks. In verpleeg- en verzorgingshuizen worden vier op de tien verzorgenden dagelijks of wekelijks uitgescholden, bedreigd, geslagen en geschopt.

HIV

In de verpleeg- en verzorgingshuizen is een derde van het personeel onvoldoende beschermd tegen besmetting met ziektes, zoals Hepatitis B en C of HIV.

Vakbond Abvakabo pleit voor stucturele aandacht voor veiligheid in de zorg. "Het personeel moet, zeker in deze tijd van schaarste, worden gekoesterd", aldus een woordvoerster. Net als de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden wijst de bond erop dat de arboregels moeten worden nageleefd, ook door het personeel. Door tijdsdruk gebeurt dat niet altijd.