BRUSSEL - De leerkrachten in de Europese Unie moeten beter worden opgeleid, zodat de kwaliteit van het onderwijs omhoog kan. Om dit te bereiken deed de Europese Commissie maandag aanbevelingen aan de lidstaten.

Volgens Eurocommissaris Ján Figel (Onderwijs) is goed onderwijs essentieel voor de concurrentiepositie van de EU. "Uit studies blijkt echter dat er zich overal in de EU zorgwekkende ontwikkelingen voordoen: in de meeste lidstaten zijn de leerkrachten onvoldoende opgeleid", stelt hij.

De Commissie vindt dat de lerarenopleidingen meer op de behoeften van de leerkrachten moeten worden afgestemd. Ook suggereert zij dat de status en de erkenning van het lerarenberoep moet worden bevorderd.