HILVERSUM - De VVD keert zich tegen de kabinetsplannen voor een kilometerheffing.

De liberalen waren altijd voor zo'n heffing, die uitgaat van het daadwerkelijke gebruik van een auto, maar ze vinden dat het kabinet zich niet houdt aan de door de VVD gewenste randvoorwaarden.

Mark Rute

VVD-leider Mark Rutte heeft dat vrijdag gezegd in het radioprogramma Met het oog op morgen. De liberalen zagen de heffing als een middel om eerlijker te betalen voor mobiliteit.

De vaste lasten, zoals de wegenbelasting, zouden dan worden ingeruild voor betalen per kilometer. Op die manier zou niet het bezit maar het gebruik van de auto worden belast.

Kilometerheffing

De Tweede Kamer had eerder, op initiatief van de VVD, via een motie drie eisen gesteld aan de invoering van de kilometerheffing.

Zo mogen de kosten voor de automobilist per saldo niet stijgen en moeten alle opbrengsten ervan worden geïnvesteerd in infrastructuur.

Ook mogen de kosten van het systeem niet meer dan 5 procent van de opbrengsten bedragen.

Randvoorwaarden

VVD-Kamerlid Paul de Krom laat weten dat het kabinet de randvoorwaarden overboord gooit. "De automobilist gaat meer betalen en het kabinet wil niet extra investeren in infrastructuur."

Zo krijgt de automobilist volgens hem te maken met een belastingverhoging van 500 miljoen euro, onder meer omdat de dieselaccijns en de aanschafbelasting BPM fors stijgen.

Bovendien geeft het kabinet volgens hem geen euro extra uit aan wegen, zodat de files lang zullen blijven.

Vraagtekens

Ook is het volgens De Krom nog maar de vraag of de overheid nu wel in staat is zo'n complex ICT-systeem op te zetten.

De VVD wil echter geen gefaseerde invoering, omdat dit zorgt voor nog meer complexiteit van het systeem.