DEN HAAG - Werknemers krijgen meer zeggenschap over hun werktijden en bovendien de mogelijkheid om werk op zondag te weigeren. Het kabinet bekrachtigde vrijdag een initiatiefwet van de Kamerleden Bussemaker (PvdA) en Van Dijke (ChristenUnie).

In de huidige arbeidstijdenwet is al opgenomen dat werkgevers rekening dienen te houden met de persoonlijke omstandigheden van hun werknemers. De nieuwe wet legt vast dat het daarbij kan gaan om zorgtaken en maatschappelijke verplichtingen. De werkgevers hoeven alleen tegemoet te komen aan de wensen van de werknemers, als dat redelijkerwijs van hen verwacht mag worden.

Ook moet de werknemer voortaan instemmen met werk op zondag, als dit noodzakelijk is door bedrijfsomstandigheden. In sectoren als de zorg geldt deze bepaling niet.