AMSTERDAM - ABN Amro ontkende donderdag dat het steken heeft laten vallen in de overnamestrijd rond de bank. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft de bank er op een chaotische wijze alles aan gedaan de gewenste fusie met de Britse bank Barclays voorrang te geven boven een concurrerend bod.

"Van chaos is geen sprake", riposteerde de raadsman van de bank Johan Kleyn. De VEB pleitte donderdag voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam voor een onderzoek naar wanbeleid door de top van ABN Amro.

ABN Amro heeft volgens de beleggersvereniging overhaast gehandeld bij de fusie en zich onvoldoende opengesteld voor andere bieders. Daardoor zijn de aandeelhouders van de bank benadeeld. "Het bestuur en de commissarissen van ABN Amro hebben juist de grootst mogelijke zorgvuldigheid in dit proces in acht genomen", benadrukte de advocaat van ABN Amro.

Bod

Het voorlopige bod van Barclays is momenteel 65 miljard euro waard. Een bankenconsortium van Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis en Banco Santander biedt bijna 71 miljard euro, grotendeels in contanten, voor ABN Amro.

Belangen

De VEB betoogde donderdag dat de commissarissen, die toezicht moeten houden op ABN Amro, en diens bestuurders schuldig zijn aan belangenverstrengeling. "De exorbitante salarisverhogingen en de bijbehorende carrièrekansen lopen bestuur en raad van commissarissen mis als ABN Amro wordt overgenomen door het consortium", zei VEB-advocaat Jurjen Lemstra.

"Toen de voorgenomen fusie werd bekendgemaakt stond over de functies nog niets vast", wierp Kleyn tegen. Bovendien staat tegenover de hogere beloning van enkele ABN-kopstukken ook een zwaardere functie in het fusiebedrijf, aldus de raadsman.

Vakbonden

Enkele vakbonden, waaronder FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond, voegden zich bij het enquêteverzoek van de VEB. De bonden stellen onder meer dat ABN Amro hen onvoldoende heeft geïnformeerd over de gevolgen voor de werkgelegenheid.

Als de Ondernemingskamer een onderzoek naar de gang van zaken bij de bank gelast, kan dit de deur openen voor schadeclaims van onder meer aandeelhouders.

"Een onderzoek richt zich op het historische beleid van de bank", zei de aanwezige bestuursvoorzitter Rijkman Groenink van ABN Amro. Ook zijn opponent, VEB-voorman Peter Paul de Vries was in de rechtszaal aanwezig.

Overeenkomst

ABN Amro en Barclays troffen eind april een fusie-overeenkomst. Tegelijk verkocht de Nederlandse bank de Amerikaanse dochter LaSalle aan Bank of America. Volgens de VEB bemoeilijkte de verkoop een concurrerend overnamebod van een bankenconsortium.

Maar half juli fiatteerde de Hoge Raad deze verkoop. De uitkomst van de zaak heeft dan ook geen invloed op het verdere verloop van de overnamestrijd. De Ondernemingskamer doet op een nader te bepalen datum uitspraak.