AMSTERDAM - De door het kabinet beloofde inkomensverhoging van vijf procent voor jonggehandicapten blijft uit. Dat stelt de SP. De partij opende een meldpunt op het internet over de inkomensverhoging van deze groep.

Het kabinet heeft de uitkeringen van jonggehandicapten per 1 juli verhoogd van 70 naar 75 procent van het laatste loon. Dat was nodig omdat de uitkering is gekoppeld aan het minimumloon, dat eveneens steeg.

Wajong

De SP kreeg berichten dat de verhoging in de praktijk tegenviel. Daarom lanceerde de partij vorige week op de website waoplein.nl een meldpunt waar jonggehandicapten hun ervaringen kwijt kunnen.

In de eerste vier dagen zijn 250 meldingen binnengekomen, zegt SP-Kamerlid Paul Ulenbelt. "Het lijkt er op dat geen enkele alleenstaande jongehandicapte met een Wajong-uitkering er vijf procent op vooruit gaat."

Minimum

De uitkering van mensen die vallen onder de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) krijgen, kan lager uitvallen dan het sociaal minimum en wordt dan aangevuld door gemeentelijke toeslagen. Volgens Ulenbelt wordt de uitkering inderdaad met vijf procent verhoogd, maar wordt dit bedrag vervolgens meteen weer van de aanvulling afgetrokken.

"Het nettoresultaat voor jonge mensen met een handicap is dus nul procent erbij, zij blijven gewoon op het sociaal minimum steken", concludeert Ulenbelt. "De belofte waarmee de regeringspartijen mooie sier maakten, is voor deze mensen dus een dooie mus."

Daadwerkelijk

Het ministerie van Sociale Zaken laat in een reactie weten dat het logisch is dat gemeenten in bepaalde gevallen mensen korten op bepaalde toeslagen wanneer hun inkomen stijgt. "Maar de uitkeringen zijn gewoon verhoogd." In het regeerakkoord staat overigens niet dat het daadwerkelijke inkomen van jonggehandicapten met vijf procent omhoog gaat, maar dat de uitkering met vijf procent omhoog gaat.

De Sociaal-Economische Raad (SER) concludeerde in juni dat de uitkeringsregeling voor jonggehandicapten niet functioneert. Zij staan te veel buiten het arbeidsproces en staan maatschappelijk aan de kant. De SER pleit voor meer maatwerk, zoals individuele opleidingsplannen, beroepskeuzevoorlichting, specifieke trainingen en stages.

Momenteel krijgen ongeveer 150 duizend jonggehandicapten een Wajong-uitkering.