FOLLEGA - De kleine luchtvaart in Nederland luidt de noodklok over het besluit van het kabinet om een hoger BTW-tarief in te voeren op binnenlandse vluchten. "Men realiseert zich niet dat hierdoor ook reclamevliegers en vluchten in opdracht van de politie worden getroffen", aldus voorzitter M. Duijvestijn van de Vereniging van Nederlandse Luchtvaart Ondernemingen (VNLO) vrijdag.

De tariefsverhoging van 6 naar 19 procent is al aangenomen door de Tweede Kamer. Daarom heeft de vereniging deze week als laatste strohalm een brief aan de Eerste Kamer gestuurd, die de regeling nog moet goedkeuren. "Wij hebben ons nooit gerealiseerd dat onze sector daar ook onder zou vallen", zegt Duijvestijn. Bovendien is er nooit overleg met zijn branche geweest.

De VNLO voelt zich gediscrimineerd. Volgens de voorzitter zijn de leden van zijn organisatie, die 62 leden uit het hele land telt, glashard vergeten door de Tweede Kamer. "Zij denken alleen maar aan binnenlandse vluchten van A naar B", stelt hij. Maar die maken volgens hem slechts 10 procent van al het binnenlandse vliegverkeer uit. De rest bestaat uit vluchten voor brandweer, politie en ambulance en dergelijke.

Ernstige problemen

Duijvestijn vreest dat de tariefsverhoging ernstige problemen met zich zal meebrengen voor ondernemers die van de vluchten afhankelijk zijn. De verhoging betekent namelijk een prijsstijging die veelal niet aan afnemers kan worden doorberekend, omdat die bijvoorbeeld gebonden zijn aan budgetten. Bovendien wordt de BTW niet verhoogd voor andere binnenlandse vervoermiddelen. "Voor een dergelijke ongelijke behandeling zijn geen rechtvaardigingsgronden aan te wijzen", vindt VNLO-voorzitter.

Vervuiling

Ook het argument dat de tariefsverhoging nodig is om het milieu te ontlasten, houdt volgens Duijvestijn geen stand: het vliegverkeer binnen Nederland beslaat slechts 1 procent van de totale luchtvaart. Zeker als het overige vervoer, en dan vooral dat over de weg, buiten schot blijft, snijdt deze redenering geen hout. "Het vervoer over de weg heeft nog altijd het grootste aandeel in de vervuiling."

Met een eventuele tariefsverhoging plaatst Nederland zich in een uitzonderingspositie binnen Europa. Behalve Duitsland, kent geen enkel land een hoog BTW-tarief voor binnenlands vervoer, benadrukt Duijvestijn. "Maar daar geldt het hoge tarief voor alle vervoerders", aldus Duijvestijn. "Te land, ter zee en in de lucht."