AMSTERDAM - Draka, producent van kabels en kabelsystemen, ontslaat honderd werknemers extra om de malaise in de telecommarkt het hoofd te bieden. Het bedrijf kondigde vrijdag aan achthonderd banen, ofwel 10 procent van het personeelsbestand, te schrappen. In augustus dacht Draka nog dat een sanering met zevenhonderd ontslagbrieven voldoende zou zijn.

De reorganisatie kost Draka in totaal 48,5 miljoen euro. De ingreep moet 43 miljoen euro aan kostenbesparingen opleveren, 3 miljoen meer dan eerder was ingecalculeerd. In de tweede helft van het afgelopen boekjaar bespaarde Draka 15 miljoen euro.

De kabelproducent maakte voorbeurs bekend dat de winst afgelopen jaar vrijwel volledig is verdampt. Draka boekte een winst van 9,5 miljoen euro. Een jaar eerder stond daar een plus van 117,6 miljoen tegenover. Als de kosten voor de herstructurering worden meegerekend, kwam Draka eind 2002 uit op een verlies van 25,1 miljoen euro. De omzet daalde met bijna 22 procent tot 1,5 miljard euro.

Draka verwacht dat de markt voor data- en telecomdiensten dit boekjaar slecht zal blijven. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten voorziet het maar weinig herstel. Om die reden doet Draka geen uitspraken over de te verwachten winst over 2003.