VOORBURG - In 2006 hebben werknemers in Nederland 944 miljoen euro gespaard via de levensloopregeling, die in januari van dat jaar van start is gegaan. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Verbond van Verzekeraars.

Via deze regeling voor het sparen van verlof kunnen werknemers maximaal 12 procent van hun brutosalaris opzij zetten. In 2006 zijn 220.000 rekeningen geopend of verzekeringen afgesloten voor de levensloopregeling. Per rekening is gemiddeld 4300 euro gespaard.