AMSTERDAM - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) constateert dat veel aanbieders vangoedkope leningen de Kredietwet overtreden met koppelverkoop. Dat schrijft deVolkskrant. Vaak kunnen consumenten pas gebruikmaken van gunstige voorwaardenals ze bij de kredietverschaffer een verzekering afsluiten tegen het risico vanarbeidsongeschiktheid of overlijden.

Het oordeel van de financiële autoriteit biedt consumenten de mogelijkheid omonder de aanvullende voorwaarden van de kredietverstrekkers uit te komen, inhet geval hun geen andere keuze is aangeboden. Uit onderzoek van deConsumentenbond is gebleken dat veel mensen klagen over DSB Groep, demoedermaatschappij van onder meer Postkrediet en Frisia.