AMSTERDAM - Nederlandse werknemers zijn steeds minder betrokken bij hun baan. Uit onderzoekvan marketing bureau NFP Trendbox blijkt dat de betrokkenheid van Nederlandersbij hun werk acht procent is gedaald ten opzichte van 2001.

NFO Trendbox meet de betrokkenheid van werknemers door middel van een index. Indeze index wordt onder anderen de tevredenheid van de werknemer met zijn ofhaar baan gemeten. Ook het al dan niet aanbevelen van de werkgever aan anderenen het opnieuw kiezen voor dezelfde werkgever indien dit aan de orde zou zijn,wordt opgenomen in de index. Daarnaast wordt de motivatie van de directecollega’s op de werkvloer en de prestatie van het bedrijf in de markt gemeten.De index kan vervolgens tussen 0 en 100 bedragen, waarbij geldt: hoe hoger deindex, des te hoger is de betrokkenheid van de medewerkers met hun baan.

De index van de betrokkenheid van de Nederlandse werknemer bedraagt 57, eenduidelijke daling ten opzichte van 2001. De index bedroeg toen 62. Een dalingdie op vrijwel alle fronten zichtbaar is. De betrokkenheid van Nederlandsewerknemers ligt daarmee net boven het gemiddelde van werknemers in de rest vanWest Europa, waar we een gemiddelde index van 56 zien.