DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft Koninklijke Horeca Nederland (KHN) op de vingers getikt, omdat de organisatie een prijsadvies heeft gegeven. De kartelwaakhond heeft de brancheorganisatie een waarschuwing gegeven nadat deze haar leden had geadviseerd de accijnsverhoging van 1 januari op gedistilleerde drank door te berekenen.

"Dit werkt het maken van een prijsafspraken in de hand", aldus een woordvoerster van de NMa woensdag in een toelichting. KHN heeft de fout inmiddels gecorrigeerd door in het ledenblad Horeca Nederland erop te wijzen dat het geven van adviezen over het doorberekenen van kostenstijgingen op basis van de Mededingingswet verboden is.

De NMa had een boete kunnen opleggen, maar heeft daar mede door de correctie van KHN vanaf gezien. Hierbij heeft de geringe zwaarte van de overtreding een rol gespeeld. De NMa-zegsvrouw stelt dat de kartelwaakhond moet afwegen op welke zaken zij haar mensen en middelen inzet. "Hoe hoog de boete zou zijn geweest hebben we ook niet berekend, omdat we juist besloten hebben daar geen menskracht op in te zetten."

Verder concludeert de NMa uit onderzoek naar de bovengemiddeld gestegen horecaprijzen na de introductie van de euro, dat de prijsstijging niet het gevolg is geweest van prijsafspraken. De instelling heeft de sector vorig jaar extra onder de loep genomen wegens onrust over de prijsstijgingen en vragen van de Consumentenbond en het ministerie van Financiën.