DEN HAAG - De ontslagregels voor de uitzendbranche mogen niet meer door bedrijven als automatiseerder CMG worden gebruikt om werknemers makkelijker op straat te zetten. Werkgeversorganisaties en vakbonden hebben in de Stichting van de Arbeid (STAR) afgesproken dat het Ontslagbesluit hiervoor moet worden aangepast.

Dat blijkt uit een advies van de STAR aan minister De Geus van Sociale Zaken, dat woensdag door de sociale partners is vastgesteld. De uitzonderingsregels voor uitzendbureaus moeten strikt aan deze branche voorbehouden blijven. Daarnaast pleitten de werkgevers- en werknemersorganisaties voor het opnemen van een hardheidsclausule in het Ontslagbesluit.

Last in, first out

Die clausule houdt in dat alleen onder bijzondere omstandigheden andere bedrijven dan uitzendbureaus ook mogen afwijken van het zogeheten anciënniteitbeginsel. Normaliter moeten werkgevers bij een reorganisatie het principe hanteren dat mensen die het laatst zijn aangenomen als eerste in aanmerking komen voor ontslag ('last in first out').

CMG bracht de kwestie vorig jaar aan het rollen. De automatiseerder, die IT-personeel uitleent aan andere bedrijven, ontsloeg ongeveer honderd van zijn werknemers op grond van uitzendregels. CMG wilde daarmee werknemers sparen die op dat moment op een project zaten, ten koste van mensen met meer dienstjaren die thuis op de bank zaten zonder werk. Tot grote schrik van de vakbonden werd de handelwijze van de automatiseerder eind vorig jaar door de rechter goedgekeurd.

Ruilaanbod

Volgens de STAR zal dit met de nieuwe regels niet zo gemakkelijk meer kunnen. Dan moet het uitlenende bedrijf bij een reorganisatie het inlenende bedrijf eerst een 'ruilaanbod' doen om de baanzekerheid van de persoon die het langst in dienst is zoveel mogelijk te waarborgen. Als de inlener aangeeft dat de huidige werknemer voor hem onmisbaar is en uit controle van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) blijkt dat dit klopt, dan mag het uitlenende bedrijf afwijken van het anciënniteitbeginsel.